Åpen trening

Med bakgrunn i Covid-19 utgår faste treningstider.

Vi vil foreløpig annonsere de enkelt treningsdager her på websiden og på facebook.

Treningene vil til en hver tid være iht. retningslinjer gitt av FHI og Norges bilsportforbund.

Saab

 

Grasrot_768x150