Åpen trening

Med bakgrunn i Covid-19 utgår faste treningstider.

Vi vil foreløpig annonsere de enkelt treningsdager her på websiden og på facebook.
Treningene vil til en hver tid være iht. retningslinjer gitt av FHI og Norges bilsportforbund.

Vi invitere til trening onsdag 8. september, kl. 17.00 – 19.00 på Vendkvern Motorbane.

Vi ber om at alle som besøker Vendkvern registrere seg ved ankomst og opprettholder de anbefalinger og retningslinjer som gjelder vdr. Covid-19.

Kommer du fra en kommune der det er mye smitte, eller strengere regler enn de nasjonale, ber vi deg om å ikke komme.

Treningspriser

Saab
Grasrot_768x150