Dugnadsliste 2019

Følgende gjelder:

  • Om du ikke står på listen for aktuelle dato, men likevel har men har tid og lyst til å bidra, er også du velkommen.
  • Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige.
  • Dugnadsansvarlige har ansvaret for å ha oversikt over arbeidsoppgaver, tilrettelegge utstyr og materiell for de arbeidsoppgaver som skal utføres.
  • Dugnadsansvarlige skal også sende ut melding om forestående dugnad til sin gruppe.
  • Dugnadsansvarlige blir satt opp av styret, og foreløpig er dette styremedlemmer. (Dette vil med tiden bli endret og medlemmer vil bli dugnadsansvarlige)