Dugnadsliste 2021

Med bakgrunn i Covid-19, vil det ikke bli publisere noen fordeling av dugnader som tidligere. Ved behov for dugnad, vil dette skje mer på frivillig oppmøte, og annonseres her på web, facebook og via melding på gnist.

Følgende gjelder:

  • Om du ikke står på listen for aktuelle dato, men likevel har men har tid og lyst til å bidra, er også du velkommen.
  • Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige.
  • Dugnadsansvarlige har ansvaret for å ha oversikt over arbeidsoppgaver, tilrettelegge utstyr og materiell for de arbeidsoppgaver som skal utføres.
  • Dugnadsansvarlige skal også sende ut melding om forestående dugnad til sin gruppe.
  • Dugnadsansvarlige blir satt opp av styret, og foreløpig er dette styremedlemmer. (Dette vil med tiden bli endret og medlemmer vil bli dugnadsansvarlige)