Th. Johansen & Sønner AS

Vi i NMK Hamar er stolte av å kunne introdusere Th. Johansen & Sønner AS som ny samarbeidspartner over de neste tre årene.

Th. Johansen & Sønner AS er et erfarent entreprenørselskap som har spesialisert seg på mellomstore nybyggprosjekter og rehabilitering. De sitter på solid fagkompetanse og har god erfaring innen bygg og mur.
​Dyktige fagfolk sørger for at du får ditt prosjekt ferdigstilt, i god kvalitet. 

Th. Johansen & Sønner AS er en bedrift med sterke tradisjoner i Hamar.

Det startet med Ole Anton Johansen, som helt tilbake i 1898 etablerte seg som byggmester i Hamar. Byggmesteren ble raskt et aktet og anerkjent håndverker i Hamar, og hans sønner ble etterhvert engasjert i arbeidet sammen med faren. Sønnen Thoralf fulgte i sin fars fotspor og gjorde seg bemerket som en dyktig håndverker – et yrke også han førte videre til sine sønner: Odd og Tor. De to fikk begge mesterbrev i henholdsvis 1949 og 1950, og dette ga grunnlaget for firmanavnet vi kjenner i dag: Th. Johansen & Sønner.

I 1984 ble firmaet omdannet til et AS, med Odd og Tor som aksjonærer, før de valgte å selge firmaet, 91 år etter oppstarten. Da tok Rolf Borge over som hovedaksjonær, og drev firmaet videre i samme ånd som før. Th. Johansen & Sønner har i moderne tid fortsatt å være et velrenommert firma i Hamar og omegn, og etter en større omlegging i 2018 ser bedriften fram til stadig større vekst. 

Les mer om Th. Johansen & Sønner AS sine første 100 år i kompendiet Hamar Historielag laget i anledning vårt 100-årsjubileum: Hundre år som byggmester i Hamar

Sommeren 2018 inngikk Th. Johansen & Sønner avtale om å bli kjøpt opp av Dobloug Gruppen. Even Afseth tok dermed over som daglig leder i firmaet, etter flere år som aksjonær og prosjektleder i Dobloug Entreprenør AS. Th. Johansen & Sønner AS fortsetter å bestå som det samme firmaet som før, med samme navn og de samme flinke folkene. Det er nå store ambisjoner om vekst, og grunnlaget som ligger i Th. Johansen & Sønner AS er et bra utgangspunkt for videre utvikling. Vekstambisjonene ligger både internt i bedriften, med ansettelse av flere flinke fagfolk, fokus på kvalitetssikring og HMS, og ISO-sertifisering, men også eksternt, i form av flere nye prosjekter.

Daglig leder Even Afseth tror oppkjøpet vil være positivt på sikt for alle parter. Fagområdene som Th. Johansen & Sønner representerer sammenfaller bra med Dobloug Gruppens andre fagområder. På sikt ser aksjonærene for seg at bedriftene under Dobloug Gruppen vil kunne bidra til å styrke hverandre. Th. Johansen & Sønner går nå inn som en søsterbedrift til Dobloug Entreprenør, men består fortsatt som et selvstendig selskap, på samme måten som før.