Tilbud om kontroll av brannslukkere

Vi fortsetter også i år med tilbudet om kontroll av brannslukkere.

Brannslukkere kan leveres på Vendkvern Motorbane for kontroll onsdag 27.04 mellom kl. 18 – 20, og hentes fredag 29.04 mellom kl. 16 – 1730

Prisen for medlemmer som har betalt sitt medlemskap er kr 100 pr. stk. Øvrige betaler kr 150 pr. stk.

Greit å vite om kontroll av brannslukkere

Fra Bilsportboka

§ 313 Teknisk reglement Bilcross 2021

9.2 Brannslukkere

Det skal finnes minimum 1×6 kg ABC pulver eller skum brannslukker pr. bil lett tilgjengelig på egen depotplass. Brannslukker skal være merket med førerens lisensnummer og den skal ha vært godkjent i løpet av de siste 12 mnd.

Det samme regelverk gjelder også andre motorsportsgrener og klasser, hvor bilmonterte slokningsanlegg ikke er beskrevet.

Generelt regelverk som gjelder for brannslokkere i private hjem er:

Faglig vedlikehold av håndslukkere utføres i henhold til Norsk Standard – 3910, dette må utføres av personell med spesiell godkjenning. Pulverapparater skal ha faglig kontroll etter fem år og service etter ti år, skumapparater skal ha full service etter fem år. En håndslokker som har hatt en godkjent faglig kontroll eller service vil alltid være påført en etikett som viser at dette er utført og av hvem.

(Full service på slike apparater (etter 10 hhv 5 år) vil normalt ikke lønne seg da prisen på dette overstiger prisen på nytt apparat)