To-dagersløpet 2019 | Deltakermelding 1

Melding om personell:

  • Teknisk ansvarlig – Tommy Eng
  • Deltagerkontakt – Ole Kristian Aasvestad
  • Resultatservice – Mona Jordmoen
  • Jurymedlem – Kenneth Jenssen Fossmo
  • Depot og miljøansvarlig – Leif Huse

09.06.2019
Løpsleder
Jill Johansen