Transportforsikring av løpsbiler/sykler via Tryg.

Vi legger ut litt info fra NMK ang ett nytt forsikringstilbud til våre NMK-medlemmer:

“Tidligere i år opprettet Norsk Motor Klubb og Tryg Forsikring et samarbeid som gir medlemmer i NMK gode forsikringsfordeler. Vi tok opp med Tryg at NMK-medlemmene har behov for forsikring av kjøretøy under transport.

Det har som kjent vært etterspurt i flere år, men vært vanskelig å løse før nå.
Vi er derfor glade for at vi endelig kan presentere en skreddersydd løsning, der alle medlemmer kan få dekket dette behovet gjennom en kollektiv avtale.
Alle medlemmer i NMK får mail med tilbudet i løpet av november.
Om du ønsker forsikringen, kan du også bare ta direkte kontakt med NMK som sender deg ønsket faktura  Enklere kan det ikke gjøres! Forsikringen kjøpes for ett år av gangen, og gjelder fra 1. januar 2017.

Betingelsene vi har forhandlet frem, er svært gode. Får vi god tilslutning til ordningen, står vi enda sterkere når avtalen skal reforhandles for 2018. Bruk tilbudet!
Det er moro at vi endelig kan lansere denne forsikringen etter en del år med ønske om dette. All honnør til Tryg Forsikring som er løsningsorientert og vil følge oss på våre medlemmers tanker og ønsker.
Vi kjører nå denne løsningen som en lansering etter våre medlemmers ønske, så får vi ta det step by step og kanskje få til å imøtekomme enda mer av medlemsmassen med nødvendige forsikringer etter deres behov.
Her er vi lydhøre og vil gjerne ha tilbakemelding fra våre medlemmer på hva som er behov og ønsker. Sammen med Tryg tror vi at  vi kan få til mange løsninger som vil komme våre medlemmer til gode.
For NMK er det viktig å ha vår medlemsmasse i fokus og forsøke finne løsninger som kan gagne de som medlem av nettopp NMK, folkelighet og bredde er vårt hovedfokus.

Forsikringen dekker (utdrag fra vilkårene):

Ulykke ved transport av uregistrerte kjøretøy (bil og MC) til og fra løp, messer, lagring etc
Vann-, brann- og naturskade under lagring på bestemmelsesstedet i inntil 7 dager

Slike skader dekkes med inntil 300.000 kroner per hendelse. Egenandelen er 10 prosent av skaden, minimum 6.000 kroner.
I tillegg dekker forsikringen skade eller tyveri av innelåst utstyr som kjøredress og hjelm, med inntil 10.000 kroner. Egenandel for denne type skader er 2.000 kroner.

Vilkårene for NMKs transportforsikring finner du på www.nmk.no/forsikring.

BESTILL FORSIKRINGEN PÅ EPOST: transportforsikring@nmk.no innen 15.12.16

Denne eposten vil gå ut til alle våre medlemmer.

Med vennlig hilsen
Charlotte E. Karlsen

Kontormedarbeider
Norsk Motor Klubb”