Trening 29. April – Vendkvern Motorbane

Situasjonen med Covid-19 er fortsatt aktuell, men vi ønsker å gi alle en treningsmulighet på Vendkvern Motorbane.

Vi gjør et forsøk, og åpner opp for begrenset trening onsdag 29. april kl. 18 – 20. Treningen vil foregå etter retttinglinjer gitt av Norske Helsemyndigheter og Norges Bilsportforbund. For senere treninger er det essensielt at disse retningslinjene blir fulgt.

  • Treningen begrenses til inntil 25 førere, som kan ha med kun en ledsager eller mekaniker.
  • Kiosker og sanitæranlegg vil være stengt.
  • Området er stengt for alle andre utover påmeldte førere (ledsagere eller mekanikere) og nødvendige funksjonærer.

Vi åpner for påmelding og publiserer våre retningslinjer for trening i WRM onsdag 22.4 kl. 20.00.

Generelle regler for begrenset trening (COVID-19)

Foto: Bilcross.no