Undersøkelse budpris

Undersøkelsen ift. endringer av budpris er oversendt NBF.

For NMK Hamars del, kunne vi ønsket oss flere svar. Ut fra de som har sendt inn sin mening, så ble resultatet som følger:

• 70% ønsker en økning av budpris
• Snittet ønsker en budpris tilsvarende ~ kr 12.000,-
• 78% mener at «gratis» lisens på nybygg ville motivert til å bygge flere biler.