Valg av styre for 2016.

Det er 4 stykker fra styret som er på valg ved årsmøtet, og valgkomitèen tar i mot forslag på kanditater til det nye styret for 2016.
Følgende verv er på valg:

Leder
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem

Ved eventuelt flere kanditater til samme verv vil medlemmene kunne stemme over dette på årsmøtet, 30.03.16.

Kontakt leder for valgkomitè, Krister Skjærbekk, på tlf 977 077 09 innen fredag 25.03.16.