Vang Almenning

Med stor glede ønsker vi Vang Almenning velkommen som ny samarbeidspartner for de neste tre årene. 

Vang Almenning er en bygdeallmenning i Hamar kommune på 220 000 dekar hvorav 97 000 dekar er produktiv skog. Virksomheten omfatter skogsdrift, fjelltak, salg av jakt, hyttefelt og tilrettelegging for friluftsliv. Pr. 31.12.2020 var det 360 eiendommer som hadde bruksrett i Vang Almenning.

Ledige hyttetomter på Gåsbu Hyttegrend se: www.gasbuhyttegrend.no

Noen nøkkeltall som viser Vang Almennings betydning lokalt:

  • Tilvekst skog 32 500 m3 binder 32 500 tonn co2
  • Hogst 20 000 m3
  • Det er satt ut 217 000 planter i 2020
  • 1 million kroner på løypekjøring og tilrettelegging friluftsliv
  • 116 845 besøk i allmenningen i 2020
  • 12,9 millioner kroner brukt på veger i 2020
  • 740 hytter i allmenningen
  • Forsyner nærområdet med kortreist grus