Vårløpet 2018 | Deltakermelding nr 2

VÅRLØPET 21.05.2018

Ref. tilleggsregler under punkt 2.1.
Løpet teller nå som kvalløp for junior og kvalløp for senior

04.05.2018
Løpsleder
Magnus Amundsen