Vårløpet 2018 | Deltakermelding nr 3

VÅRLØPET 21.05.2018

• Teknisk ansvarlig er Per Arne Nyhagen
• Faktadommer mål er Tonje Gjenga

19.05.2018
Løpsleder
Magnus Amundsen