«Vårløpet» 7. Aug. | Førermelding 1


Riktig telefonnummer til løpsleder – Kenneth Jenssen Fossmo, 948 41 162.

Melding om personell:

  • Smittevernsansvarlig – Karin Trysberg
  • NY depotansvarlig under løpet (lørdag) – Kjetil Stamstad tlf 909 68 292.

27.07.2021
Løpsleder
Kenneth Jenssen Fossmo