Vellykket årsmøte

Årsmøte 2024

Årsmøtet i 2024 ble avholdt med strålende oppslutning og ble vel gjennomført på alle måter. Romnes Hamar var vertskap for arrangementet, og deres lokaler skapte en flott ramme rundt møtet.

En av de mest gledelige nyhetene var de imponerende tallene som ble presentert i det godkjente regnskapet. Kassereren ble spesielt rost av kontrollkomiteen for sitt arbeid med å holde orden i økonomien.

I løpet av møtet ble det også sagt farvel til to av styremedlemmene, vara Emilie Rundgren Pettersen og styremedlem Robert A. Hermansen, som begge ble takket for sin innsats. Inn ble Trym Bjørke Tyskeberg ønsket velkommen som nytt medlem av styret som vara, og Elisabeth Støen ble introdusert som et nytt tilskudd som styremedlem.

Fra. v. Emilie Rundgren Pettersen (Stand-in Mats Bakkom), Robert A. Hermansen og Kai Roar Skjærbekk

Guro Haug Buvik ble på ny valgt som leder, og hennes kontinuitet og lederskap ble anerkjent av alle tilstedeværende.

En spesiell takk gikk også til Kai Roar Skjærbekk, som ledet møtet på en fremragende måte som ordstyrer, og til Romnes Hamar AS for å låne ut sine flotte lokaler til arrangementet.

Uformelt klubbmøte

Etter årsmøtet fortsatte vi i et uformelt klubbmøte, der styret delte sine tanker og planer angående årets arrangementer.

Landsfinalekomiteene ble også viet oppmerksomhet, og det ble gitt en kort redegjørelse for den nåværende statusen. Medlemmene ble oppmuntret til å bidra og engasjere seg i arbeidet med å planlegge og gjennomføre disse viktige arrangementene.

En spesiell begivenhet på møtet var utdelingen av utviklingsstipendet for året. Det gledelige nyheten var at Håkon Jakobsen Lund ble tildelt dette årets stipend. For mer informasjon om dette, henviser vi til egen sak angående utviklingsstipendet.

Biltrallelotteriet for 2024 var et annet viktig tema, og det ble kunngjort at det ville være enda bedre premier, med CT177 som høydepunktet. Dette fikk medlemmene til å glede seg og bidra til billettsalget med enda større entusiasme.

Dugnadsånden og hvordan man kunne skape mer engasjement rundt dette var også et tema som ble diskutert. Ideer og strategier ble delt for å inspirere medlemmene til å delta aktivt i dugnadsarbeidet, og skape et enda sterkere fellesskap gjennom samarbeidet.

Avslutningsvis ble det også gitt en kort oppdatering om forbedringsplanene for anlegget. Medlemmene ble oppmuntret til å komme med sine egne innspill og bidra til å gjøre anlegget enda bedre og mer funksjonelt for alle. Samlet sett var klubbmøtet en verdifull mulighet for medlemmene å dele sine tanker og ideer, og å jobbe sammen mot felles mål og suksess for klubben.