Vi invitere til dugnad 15.-16. April

Sesongen nærmer seg nå veldig raskt og det er flere ting vi må få klart før trening og til vårt første arrangement 21.5.

Vi kaller derfor inn til dugnad førstkommende helg, fra kl. 10.00 – 15.00 begge dager.

Noen av arbeidsoppgavene vi ser for oss å få gjennomført:

  • Kjøre søppel til søppelplass
  • Rydde og systematisere maskinlager og verksted
  • Rydde og organisere klubbhus
  • Kontroll av løpsutstyr
  • Demontert autovern
  • Montere sponsorskilt
  • Evt. bistand til banekomite

Vi byr på grillpølser til lunsj.